— Senaste nytt —


Årsmötet 15 mars på Ölands folkhögskola

Den 15 mars hade föreningen sitt årsmöte med närvaro av 31 medlemmar. Kjell Magnusson och Lars Alvarmo utgjorde presidiet på ett förtjänstfullt sätt.

På mötet informerade Ludvig Papmehl-Dufay tillsammans med Stefan Ahlgren om ett förstärkt samarbete med Eketorps borg.

Styrelsen informerade också om ett nyinstiftat stipendium, mer information om det kommer via nästa Nyhetsbrev till alla medlemmar. (Vill du bli medlem så gå in på Medlemskap

Den nya styrelsen består av Maria Wiell, Ludvig Papmehl-Dufay, Göran Bergkvist, Jan-Erik Carlsson, Sebastian Jakobsson, Maria Karlsson och Thomas Fahrenholtz. Ersättare: Agneta Hällström och Lennart Nilsson.

Efter årsmötet höll arkeolog Helena Victor en spännande föreläsning om nyheter som man har kommit fram till efter de senaste utgrävningarna vid borgen.

En liknande föreläsning kommer hon att hålla på Kalmar länsmuseum i maj - håll utkik på museets hemsida.

Foto fr årsmötet: Staffan Arvegård


Föreläsningen av Jan-Henrik Fallgren och Lasse Wallin var ren succé! Ca 100 personer tog sig hit för att lyssna på en mycket intressant föreläsning. Den finns nu att se på youtube, producent Waxfilm.

 https://youtu.be/LoEMfAghdeo 


Den 4 februari kl 19:00 på Rydbergsgården i Algutsrum (öster om kyrkan).

#finnspåfastlandet

Lasse Wellin, Fornverkstan i Skäftekärr och arkeolog Jan-Henrik Fallgren berättar om och visar bilder på fornfynd från Öland som idag finns på Statens Historiska museum.

Entré: 60 kr inkl. enkel förtäring.

Arrangörer: Sandby borgs vänner i samarbete med Film & Kultur på Öland.

vid frågor ring: Maria Wiell 0708-17 27 28


Sponsorskylten som har satts upp på parkeringen vid Sandby borg innehåller namnen på alla dem som bidrog till att vägen ner till borgen kunde förbättras, i första omgången. Mysinge stenhuggeri har sponsrat med en kalkstensskiva som fundament till skylten. Styrelseledamoten Sebastian Jakobsson monterade den på plats tillsammans med Staffan Arvegård en av de första dagarna i oktober 2019. 


Lagning av färist! 

Färisten närmast stora vägen har varit trasig en tid men den 24 juli hade Sebastian Jakobsson och Staffan Arvegård skaffat material och ägnade en stund åt att laga den. På en av de nya delarna etsade de in "Sandby borgs vänner 2019-07-24"


Årsmötet 2 mars 2019

Föreningens andra årsmöte hölls på Ölands Folkhögskola. Ny styrelse valdes, se mer under om oss. Verksamheten och ekonomin godkändes för 2018. Budget och verksamhetsplan för 2019 fastställdes.