— Senaste nytt —


Sponsorskylten som har satts upp på parkeringen vid Sandby borg innehåller namnen på alla dem som bidrog till att vägen ner till borgen kunde förbättras, i första omgången. Mysinge stenhuggeri har sponsrat med en kalkstensskiva som fundament till skylten. Styrelseledamoten Sebastian Jakobsson monterade den på plats tillsammans med Staffan Arvegård en av de första dagarna i oktober 2019. 


Lagning av färist! 

Färisten närmast stora vägen har varit trasig en tid men den 24 juli hade Sebastian Jakobsson och Staffan Arvegård skaffat material och ägnade en stund åt att laga den. På en av de nya delarna etsade de in "Sandby borgs vänner 2019-07-24"


Årsmötet 2 mars 2019

Föreningens andra årsmöte hölls på Ölands Folkhögskola. Ny styrelse valdes, se mer under om oss. Verksamheten och ekonomin godkändes för 2018. Budget och verksamhetsplan för 2019 fastställdes.