— Senaste nytt —

Lagning av färist! 

Färisten närmast stora vägen har varit trasig en tid men den 24 juli hade Sebastian Jakobsson och Staffan Arvegård skaffat material och ägnade en stund åt att laga den. På en av de nya delarna etsade de in "Sandby borgs vänner 2019-07-24"


Sponsorskylten som föreningen tagit fram kommer inom kort att levereras från tryckeriet och monteras i anslutning till parkeringen vid Sandby borg. 


Årsmötet 2 mars 2019

Föreningens andra årsmöte hölls på Ölands Folkhögskola. Ny styrelse valdes, se mer under om oss. Verksamheten och ekonomin godkändes för 2018. Budget och verksamhetsplan för 2019 fastställdes.