— Arkiv —


Årsmötet 15 mars på Ölands folkhögskola

Den 15 mars hade föreningen sitt årsmöte med närvaro av 31 medlemmar. Kjell Magnusson och Lars Alvarmo utgjorde presidiet på ett förtjänstfullt sätt.

På mötet informerade Ludvig Papmehl-Dufay tillsammans med Stefan Ahlgren om ett förstärkt samarbete med Eketorps borg.

Styrelsen informerade också om ett nyinstiftat stipendium, mer information om det kommer via nästa Nyhetsbrev till alla medlemmar. (Vill du bli medlem så gå in på Medlemskap

Den nya styrelsen består av Maria Wiell, Ludvig Papmehl-Dufay, Göran Bergkvist, Jan-Erik Carlsson, Sebastian Jakobsson, Maria Karlsson och Thomas Fahrenholtz. Ersättare: Agneta Hällström och Lennart Nilsson.

Efter årsmötet höll arkeolog Helena Victor en spännande föreläsning om nyheter som man har kommit fram till efter de senaste utgrävningarna vid borgen.

En liknande föreläsning kommer hon att hålla på Kalmar länsmuseum i maj - håll utkik på museets hemsida.

Foto fr årsmötet: Staffan Arvegård


Årsmötet 2 mars 2019

Föreningens andra årsmöte hölls på Ölands Folkhögskola. Ny styrelse valdes, se mer under om oss. Verksamheten och ekonomin godkändes för 2018. Budget och verksamhetsplan för 2019 fastställdes. 

Artiklar


Artikel i Populär Arkeologi 

Här finns länken till Luddes artikel i Populär arkeologi om Sandby borg efter massakern! 
https://popark.se/2020/03/25/sandby-borg-efter-massakern/?fbclid=IwAR3Szn47S98zUac86RzTBEj_qUi4Z_O_JEFOnZn3T4RFicXo_GRR1UHdsFs