— Stipendiet  —

Föreningen har instiftat ett stipendium som är möjligt att söka för alla, premisserna lyder: 

Föreningen Sandby borgs vänner är en ideell förening på Öland med syfte att underlätta tillgängligheten till järnåldersborgen Sandby borg, både till stöd för arkeologiska utgrävningar men även för att underlätta för allmänhetens möjligheter att besöka borgen. Föreningen vill också bidra till att fördjupa och sprida kunskap om Sandby borg och andra samtida öländska fornlämningars belägenhet och historia. I föreningens regi anordnas regelbundet föreläsningar och studiebesök. Medlemskap i föreningen är öppet för alla som vill stödja dess målsättning.

 
Föreningen utlyser nu från och med 2020 möjligheten för medlemmar att söka ett stipendium. Det är möjligt att erhålla stipendiet från och med det första medlemsåret.
Avsikten med detta är att stimulera intresset för att utföra någon uppgift som gagnar föreningens arbete. Detta kan exempelvis bestå i att framställa pedagogiskt materiel såsom bildspel, filmpresentation, utställning, intervjuer eller en mindre skriftlig forskningsuppgift.
Stipendiet kan sökas av föreningsmedlemmarna oberoende av bakgrund. Stipendiets storlek uppgår till maximalt 8 000 kr. Max två stipendier kan utges per termin. Stipendiet kan max erhållas två gånger per ansökande, eller, om projektet sträcker sig mer än ett år i tiden, för ett år med möjlighet till förlängning.

 
Stipendiet sökes genom att skicka in en projektbeskrivning till föreningens styrelse senast den siste oktober varje år. Projektbeskrivningen ska innehålla en översikt över projektet på max 2 A4-sidor och inkludera en budget över vad pengarna ska användas till."
2021 fick Linn Reinhold ett stipendium för att kunna göra osteologiska analyser på fynden från utgrävningarna i Gamla Skogsby 2019 och 2020. Hon redogjorde för sin undersökning vid årsmötet 2022. Stipendier 2021 fick även Sebastian Jakobsson/Staffan Arvegård för arbetet med filmer producerade i samarbete med föreningen.

Linn Reinhold på årsmötet 2022
Linn Reinhold på årsmötet 2022

Välkommen att söka stipendiet! 

Är du intresserad av att ta dig an någon uppgift bistår Ludvig Papmehl-Dufay gärna med idéer och tankar.