— Stipendiet  —

I samband med årsmötet fastställdes premisserna för det nyinstiftade stipendiet. De lyder: 

"Det är möjligt att erhålla stipendiet från och med det andra medlemsåret. Avsikten med stipendiet är att stimulera intresset för att utföra någon uppgift som gagnar föreningens arbete. Uppgiften kan exempelvis bestå i att framställa pedagogiskt material såsom bildspel, filmpresentation, utställning, intervjuer eller en mindre skriftlig forskningsuppgift. Stipendiet kan sökas av föreningsmedlemmarna oberoende av bakgrund. 

Stipendiets storlek uppgår till 5 000 kr. Stipendiet kan max erhållas två gånger per ansökande, eller, om projektet sträcker sig mer än ett år i tiden, för ett år med möjlighet till förlängning. Stipendiet sökes genom att skicka in en projektbeskrivning till föreningens styrelse senast den sista oktober varje år. Projektbeskrivningen ska innehålla en översikt över projektet på max 2 A4- sidor och inkludera en budget över vad pengarna ska användas till." 

Välkommen att söka stipendiet! 

Är du intresserad av att ta dig an någon uppgift bistår Helena Victor och Ludvig Papmehl-Dufay gärna med idéer och tankar.