— Kommande aktiviteter  —


VIP visning för medlemmar! 

Vid den pågående utgrävningen i Gamla Skogsby på Öland den 9/10 kl 15. 


Höstens föreläsningar på Linneuniversitetet!

  • Den 31 oktober kl 19:00 - Jhonny Thèrus om "Fenomenet om bebyggelse ovanpå gravar under järnåldern"
  • Den 27 november kl 19:00 - Jens Heimdal "Om förkolnade växtrester som arkeologiskt källmaterial"

Årsmöte 2020!

15 mars kl 11:00 på Ölands folkhögskola i Skogsby


Vårens utfärd kommer att gå till Gråborg den 9 maj 2020!

Vår guide kommer bli arkeolog Emma Rydnér.