— Kommande aktiviteter  —


Den 4 februari kl 19:00 på Rydbergsgården i Algutsrum (öster om kyrkan).

#finnspåfastlandet

Lasse Wellin, Fornverkstan i Skäftekärr och arkeolog Jan-Henrik Fallgren berättar om och visar bilder på fornfynd från Öland som idag finns på Statens Historiska museum. 

Entré: 60 kr inkl. enkel förtäring.

Arrangörer: Sandby borgs vänner i samarbete med Film & Kultur på Öland. 

vid frågor ring: Maria Wiell 0708-17 27 28


Årsmöte 2020!

15 mars kl 11:00 på Ölands folkhögskola i Skogsby

Kallelse och de aktuella handlingarna kommer till alla medlemmar i mitten av februari. Förutom förhandlingar kommer arkeolog Helena Victor att berätta om slutsatserna av utgrävningen 2016, då hus 4 undersöktes i sin helhet.


Vårens utfärd kommer att gå till Gråborg den 9 maj 2020!

Vår guide kommer bli arkeolog Emma Rydnér.