— Kommande aktiviteter  —


Årsmöte 2020!

15 mars kl 11:00 på Ölands folkhögskola i Skogsby

Kallelse och de aktuella handlingarna kommer till alla medlemmar i mitten av februari. Förutom förhandlingar kommer arkeolog Helena Victor att berätta om slutsatserna av utgrävningen 2016, då hus 4 undersöktes i sin helhet.


Vårens utfärd kommer att gå till Gråborg den 9 maj 2020!

Vår guide kommer bli arkeolog Emma Rydnér.