— VÅR BERÄTTELSE —

Våren 2017 startades en insamling för att rädda arbetet med utgrävningar i Sandby borg. Mer än 350 000 kronor samlades in från ett stort antal privatpersoner och företag och vägen ner till Sandby borg kunde åtgärdas i slutet av sommaren. Därefter startade grävningarna igen, som planerat den 18 september.

 
I samband med insamlingen blev alla som skänkt minst 500 kronor automatiskt medlemmar i den nya föreningen Sandby borgs vänner. Hösten 2017 hölls ett första årsmöte med val av en interimsstyrelse där arkeolog Helena Victor blev ordförande. Våren 2018 hölls det första ordinarie årsmötet och arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay blev ordförande.
Föreningens syfte är "Föreningen har som ändamål att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i Sandby borg på sydöstra Öland, samt med särskilt mål att sprida kunskap om och intresse för Ölands rika förflutna. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund." (Ur stadgarna)

— Styrelsen—

Ordförande: Maria Wiell, Färjestaden

Vice ordförande: Ludvig Papmehl-Dufay, Resmo

Kassör: Maria Ringdahl, Rockneby

Sekreterare: Jan-Erik Carlsson, Kvinnsgröta

Ordinarie ledamöter: Sebastian Jakobsson, Kastlösa, Göran Bergkvist, Norrköping/Binnerbäck, Thomas Fahrenholz, Uppsala, Anders Waldenström, Sandby och Eva Åkerstedt, Mörbylånga

Ersättare: Agneta Hällström, Torslunda och Lennart Nilsson, Kalmar Samarbete med