2017 - 

— VÅR BERÄTTELSE —

Insamlingen som startades i våras för att rädda arkeologin vid Sandby borg roddes i land i slutet av sommaren. Med mer än 350 000 kr som skänkts från ett stort antal både privatpersoner och företag kunde vägen ner till Sandby borg åtgärdas, och grävningarna kunde starta som planerat den 18 september. 

I samband med insamlingen startade vi också en ideell förening, Sandby borgs vänner, som syftar till att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i Sandby borg.  

Samarbete med 

— Styrelsen—

Styrelsen består av 

Ordförande: Maria Wiell
Vice ordförande: Ludvig Papmehl-Dufay
Kassör: Göran Bergqvist
Sekreterare: Jan-Erik Carlsson
Ordinarie ledamot: Sebastian Jakobsson, Maria Karlsson, Thomas Fahrenholz
Ersättare: Agneta Hällström och Lennart Nilsson


Namn främre raden fr v Maria Karlsson, Agneta Hällström, Maria Wiell, Ludvig Papmehl-Dufay. Bakre raden fr v Jan-Eric Karlsson, Sebastian Jakobsson, Göran Bergkvist. Saknas gör Thomas Fahrenholz och Lennart Nilsson.
Namn främre raden fr v Maria Karlsson, Agneta Hällström, Maria Wiell, Ludvig Papmehl-Dufay. Bakre raden fr v Jan-Eric Karlsson, Sebastian Jakobsson, Göran Bergkvist. Saknas gör Thomas Fahrenholz och Lennart Nilsson.