OBS! 

I början av januari skickades det ut ett mejl med en faktura på medlemsavgift för 2023! Påminnelse kommer att skickas ut för de som ej betalat! 

Har du ej fått ett mejl, meddelar oss gärna på sandbyborgsvanner@gmail.com, då vi kan ha fel mejl adress till dig. 

För dig som blev medlem från den 1 oktober 2022 gäller även medlemskap för 2023.

— Senaste —


Årsmöte kommer äga rum den 18 mars kl 13:00 på Ölands folkhögskola! 

Handlingar har skickats ut via mejl till medlemmar


Film om Eketorp

Utgrävningarna av Eketorps borg på södra Öland och återuppbyggnaden på 1960 -70talen samt dagens verksamhet och tankar framåt. Allt speglas i filmen som Waxfilm har producerat i samarbete med Sandby borgs vänner. Medverkande är bland andra två av de arkeologer som deltog i utgrävningarna och återuppbyggnaden.

Det är med stor glädje som föreningen återigen kan presentera en film som berättar om Ölands rika forntida historia.

Tack till Waxfilm (Sebastian Jakobsson och Staffan Arvegård) som har arbetat med filmen på ett för föreningen förmånligt sätt.

Filmen kan också ses på Waxfilms Youtubekanal och på sandbyborgsvanner.se.


Nu är den här - filmen från föreläsningen med Anders Götherström som han höll för Sandby borgs vänner på Linnéuniversitetet i Kalmar i slutet av november. 

Vid föreläsningen presenterade Anders Götherström delar av forskningsresultaten, som han har gjort efter fynd i Sandby borg.


Genom att bland annat analysera gener från individer funna i arkeologiska lämningar i Skandinavien har forskare lyckats påvisa intressanta samband mellan geografi, härkomst och genetiskt utbyte i Skandinavien från romartiden och framåt.
Produktion: Waxfilm i Kastlösa.


Genom att söka på "Waxfilm Kastlösa" på Youtube kan man se flera andra filmer som är producerade i samarbete med föreningen.


Vill du se fler filmer klicka här:


Vill du bli medlem?

Sandby borgs vänner, som syftar till att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i Sandby borg.   

Samarbete med