Bild och film galleri


Föreläsning av Jan-Henrik Fallgren och Lasse Wallin

Föreläsningen av Jan-Henrik Fallgren och Lasse Wallin var ren succé! Ca 100 personer tog sig hit för att lyssna på en mycket intressant föreläsning. Den finns nu att se på youtube, producent Waxfilm.

 https://youtu.be/LoEMfAghdeo 


Den 4 februari kl 19:00 på Rydbergsgården i Algutsrum (öster om kyrkan).

#finnspåfastlandet

Lasse Wellin, Fornverkstan i Skäftekärr och arkeolog Jan-Henrik Fallgren berättar om och visar bilder på fornfynd från Öland som idag finns på Statens Historiska museum.

Entré: 60 kr inkl. enkel förtäring.

Arrangörer: Sandby borgs vänner i samarbete med Film & Kultur på Öland.

vid frågor ring: Maria Wiell 0708-17 27 28


Sponsorskylt 

Sponsorskylten som har satts upp på parkeringen vid Sandby borg innehåller namnen på alla dem som bidrog till att vägen ner till borgen kunde förbättras, i första omgången. Mysinge stenhuggeri har sponsrat med en kalkstensskiva som fundament till skylten. Styrelseledamoten Sebastian Jakobsson monterade den på plats tillsammans med Staffan Arvegård en av de första dagarna i oktober 2019. —VIP visning för medlemmar—

19 augusti 2019

Trots en regnig sommardag i augusti lockade vår VIP-visning med Jan-Henrik Fallgren ett 60-tal medlemmar!

Guidningen startare i borgen men fortsatte i Sandby kyrka. Läs mer i artikel ur Ölandsbladet.


Lagning av färist! 

Färisten närmast stora vägen har varit trasig en tid men den 24 juli hade Sebastian Jakobsson och Staffan Arvegård skaffat material och ägnade en stund åt att laga den. På en av de nya delarna etsade de in "Sandby borgs vänner 2019-07-24"

— Stenålderns vandring i Resmo 18 juli 2019 —

Det blev en mycket lyckad vandring igår kväll under Luddes ledning. Många intresserade deltagare, många frågor och kunniga svar. Dessutom ett fantastisk väder.

Hälsningar!

Göran 

— Bildgalleri —

Foton från utgrävningar